Shërbimet

“FAKT Consulting” ofron shërbime të ndryshme, të kontraktuara për ; Financa, Analiza financiare, Kontabilitet dhe Tatime.

Krijon “Biznes Plane” dhe strategji për arritjen e qëllimeve tuaja, në projekte të caktuara financiare.

Shërbime gjatë procedurave të aplikimit për kredi apo garancione në banka dhe mbështetje deri në prodecurat përfundimtare të aprovimit nga banka.

Qëllimi

Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në “FAKT Consulting” dhe rritja e vazhduesheme e kapaciteteve, në secilin sektor të shërbimeve që ofrojmë, është synimi ynë, më qëllim t’i shtojmë vlerë biznesit tuaj.

Që të arrihet synimi ynë, vazhdimisht bëjmë matjen e përformancës së shërbimeve tona, bazuar në mekanizmat e vlerësimit dhe zbatimit të tyre, më qëllim që shoqëritë tregtare (bizneset) të përfitojnë në vijimësi nga shërbimet tona.

Këshilla menaxheriale

Duke dhënë shërbimet e konsulencës profesionale në funksion të menaxhimit të shoqerive tregtare (bizneseve), “FAKT Consulting” u ndihmon të arrini qëllimet në zhvillimin e biznesit të tuaj.

Është thelbësore konsulenca në menaxhimin e biznesit që nga faza e fillestare e hapjes, e deri në nevojën për zhvillimin e tij.

Karriera

“FAKT Consulting” ofron edhe mundesi të zhvillimit të karrierës për të rinjë, me qëllim që të jetësojnë abiciet dhe mundësitë për punësim në fushën e Financave, Analizave financiare Kontabilitetit dhe Tatimeve.

na kontaktoni për shërbimet tona

Ekipi menaxhues

“FAKT Consulting” përbëhet nga një ekip profesional të çertifikuar, të cilët me punën dhe përkushtimin e tyre bëjnë zgjidhjen më të mirë për ju.

Nazmi Bajrami

CEO

I diplomuar në Mastër, dega “Financa, Banka dhe Kontabilitet” dhe me përvojë bankiere nga viti 2004, në vitin 2012 themelon “FAKT Consulting”.

Si “Kontabilist i Çertifikuar” dhe Konsulentë, ka ndihmuar bizneset në menaxhimin e projektëve të ndryshme në Financa, Analiza, Kontabilitet, Tatime etj.

 

Egzona Sahiti

EKONOMISTE E DIPLOMUAR

Mastër në Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion. Me përvojë në fushën e Financave, Kontabilitetit, Tatimeve dhe Konsulente në menaxhimin e kontabilitetit dhe tatimeve.

Fatlinda Gërguri

EKONOMISTE E DIPLOMUAR

Si Konsulente dhe Kontabiliste, i administron shoqeritë tregtare (bizneset) në menaxhimin e kontabilitetit dhe tatimeve në fusha të ndryshme ekonomike.

Rr. Tringë Smajli, O-56/1,
Nr.6, 10,000 Prishtinë, Kosovë
+383 (0) 38 712 244,

+383 (0) 45 727 727 nazmi.bajrami@fakt-kos.com

Analytics by GoSquared