Shërbimet e Auditimit

Shërbimet e Auditimit

Fakt Consulting zotohet që në mënyrë të pavarur t’u ofrojë klientëve shërbime adekuate edhe ne fushën e revizionimit, rishikimit dhe auditimit, duke përfshirë :

– Revizionimin e pasqyrave (raporteve) financiare
– Funksionimin e subjektit afarist në pajtim me Ligjet në fuqi
– Kontrollat e brendëshme në biznes
– Rishikimin/Auditimin e pasqyrave financiare vjetore apo i projektëve tjera

Na kontaktoni për shërbimet tona