Shërbimet

Menaxhimi i personelit - Burimeve Njerëzore (HR)

Burimet Njerzore

Tregu i punës është sfidues si për punëmarrësit ashtu edhe për punëdhënësit, prandaj për të lehtësuar këtë proces, Fakt Consulting mund të ofroje këtë shërbim duke këshilluar bizneset dhe ndihmoj ato gjatë procedurave të rekrutimit të stafit (personelit), duke përfshirë:

 • Analizë të hollësishme për vendet e punës;
 • Menaxhimin elektronik të proceseve të rekrutimit me një përzgjedhje e lehtë dhe të shpejt.
 • Përcaktimin e kritereve për selektim të kandidatëve;
 • Përshkrimin e detyrave të punës;
  Shpalljen e vendeve të lira të punës;
 • Krijimin e listës së ngushtë të punë-kërkuesve,
  Menaxhimin e procesit të intervistimit të kandidatëve të zgjedhur (përfshirë dhe tesetet me shkrim);
 • Përzgjedhjen e kandidatit adekuat sipas shpalljes dhe kërkesave të biznesit për vendin e punës;
 • Krijimin e kontratave, vendimeve dhe dokumenteve tjera gjatë procesit të punës;
 • Organizimin e trajnimeve praktike dhe profesionale në varësi të fushave specifike;

Na kontaktoni për shërbimet tona