Fakt Consulting

Të gjitha shërbimet në një vend

Rr. “Ymer Aliu”, Lagjia Kalabria, Kompleksi “Riera”, Hyrja Z 11, Kati 8, Nr.20, 10 000 Prishtinë, Kosovë.

Keni ndonjë pyetje?
Na shkruani!