Shërbimet

Rimburesimin e TVSH-së

Rimburesimin e TVSH-së

Fakt Consulting ofron shërbime në procedurat e rimbursimit të tatimeve në Administratën Tatimore të Kosovës dhe në veçanti rimbursimin e TVSH-së, të kredituar (të akumuluar si pasuri) nga investimet në biznes apo nga shpenzimet operative etj, sipas ligjeslacionit tatimor të aplikueshem në Kosovë.

Na kontaktoni për shërbimet tona